facebook twitter

Wykonanie stałej ekspozycji

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega pt. „Tarnobrzeg. Z Leliwą ku siarce” – sala […]

Usługi ochrony fizycznej stałej i doraźne

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi ochrony fizycznej stałej i doraźnej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, monitorowania systemu kamer CCTV, […]

Zamówienie na środki czystości

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa środków czystości dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2016 r.”. Termin składania ofert: 8 stycznia 2016 r. do godz. […]

Zamówienie na uslugi transportowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi transportowe na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2016 r.”. Zaproszenie do składania ofert: Plik PDF Do pobrania: Zał […]

Zamówienie na najem kawiarni

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Najem pomieszczenia w piwnicach Zamku Dzikowskiego na prowadzenie kawiarni„. Zawiadomienie o wyborze oferty: Plik PDF Do pobrania: Oferta cenowa Umowa […]

Skip to content