Bilety wstępu – Muzeum Zamek Tarnowskich


Zwiedzanie z przewodnikiem:

Bilet normalny – 50 zł

Bilet ulgowy – 43 zł (młodzież szkolna, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, zasłużeni Honorowi Krwiodawcy I i II stopnia)

Bilet rodzinny – 75 zł  (rodzice z dziećmi)

Zwiedzanie bez przewodnika:
(w Muzeum nie ma możliwości samodzielnego przebywania w salach wystawowych, zwiedzanie odbywa się wyłącznie w obecności pracownika)

Bilet normalny – 25 zł

Bilet ulgowy – 18 zł (młodzież szkolna, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne)

Bilet rodzinny – 50 zł (rodzice z dziećmi)

Zwiedzanie z przewodnikiem – grupy zorganizowane powyżej 10 osób:

Bilet normalny – 25 zł

Bilet ulgowy – 18 zł (młodzież szkolna, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne)

Bilet edukacyjny (przewodnik) – 50 zł  (od grupy)


Bilet edukacyjny (przewodnik w języku angielskim) – 50 zł

Bilet wystawa czasowa – 10 zł