facebook twitter

Odnawiane wnętrza zamkowe

Realizowany obecnie etap rewaloryzacji zamku w Dzikowie doprowadzi do urządzenia i udostępnienia do zwiedzania kolejnych wnętrz, tym razem ciągu dziesięciu historycznych pomieszczeń parteru od Kaplicy poprzez Bibliotekę (zajmującą 2 pomieszczenia), […]

Rewaloryzacja zamku – kolejny etap

Dzięki pozyskanym w ubiegłym roku środkom z funduszy europejskich w najbliższym czasie rozpocznie się kolejny etap rewaloryzacji dzikowskiego zamku. Do ogłoszonego przez Urząd Miasta przetargu przystąpiło pięć firm; powołana przez […]

Nowy dach zamku w Dzikowie

Po zakończeniu remontu zamkowych piwnic, urządzeniu ich i udostępnieniu do zwiedzania publiczności, niemal nazajutrz nastąpił początek kolejnego etapu prac rewaloryzacyjnych najcenniejszego zabytku Tarnobrzega. Było to możliwe dzięki pozyskaniu przez nasze […]

Skip to content