facebook twitter

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza na wystawę „I CIĄGLE WIDZĘ ICH GROBY…”
Cmentarz Żydowski w Łodzi w litografiach Witolda Warzywody

Wernisaż wystawy:
Sobota, 15 lutego, godz. 16.00, Zamek Tarnowskich w Dzikowie
ul. Sandomierska 27

Wystawa czynna do końca marca.

 

Witold Warzywoda urodzony w 1956 roku w Łowiczu. W latach 1976-1981 studiował w PWSSP (obecnie ASP im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego, aneks w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Rysunku prof. Leszka Rózgi.

Profesor nadzwyczajny łódzkiej ASP, od 2004 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Technik Litograficznych macierzystej uczelni. Specjalizuje się w druku płaskim, od lat zajmuje się głównie litografią barwną. Jest autorem, redaktorem i wydawcą licznych publikacji artystycznych i literackich. Od 20 lat jest kuratorem Galerii Amcor w Łodzi.

Prezentował prace na 41 wystawach indywidualnych i uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych i konkursach graficznych w kraju i za granicą, m.in. w: Łodzi, Toruniu, Krakowie, Toronto, Katowicach, Gdańsku, Malborku i Wilnie.

Ważniejsze nagrody:
Nagroda im. Henryka Grohmana przyznana w 2012 roku w Łodzi, nagroda na I Międzynarodowym Biennale Litografii Krajów Nadbałtyckich w Nidzicy, nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych przyznana przez Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencję Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi.

Artysta otrzymał także 8 nagród Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Muzeum Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Łodzi, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Stołecznym i Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie, Biurach Wystaw Artystycznych w Łodzi, Toruniu, Radomiu, Białej Podlaskiej, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Cul-des-Sarts w Couvin, Muzeum Exlibrisu w Malborku, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Ważniejsze cykle graficzne: Kalendarz (1980-83), Bałucki Rynek (1982),Kamienie (1985-86), Portrety (1987), Rozmyślanie o jesieni (1991-94), Upadłe Anioły (1993-98), Obiekty, Cytaty z Biblii (2003-2005).

Prezentowany na wystawie cykl graficzny zatytułowanyCmentarz Żydowski w Łodzi powstał w latach 1982-86. Ta największa obszarowo, licząca 42 ha nekropolia żydowska w Polsce powstała w 1892 roku. W momencie założenia był największym cmentarzem żydowskim w Europie. Na cmentarzu pochowanych jest około 230 tysięcy osób, w tym 45 tysięcy zmarłych i zamordowanych w okresie okupacji niemieckiej. Dominują tu nagrobki w kształcie macewy, choć kwatery znajdujące się przy głównej alei to grobowce rodzinne. Wśród nich najbardziej monumentalny grobowiec-mauzoleum Izraela Poznańskiego. Spotkać tu można także grobowce innych łódzkich przemysłowcówKatsenbergów, Kohnów, Prussaków,Rosenblattów czy Silbersteinów.

Tytuł tarnobrzeskiej wystawy, zaczerpnięty został z wiersza Stanisława Wyspiańskiego i nawiązuje do słynnej wystawy z kwietnia 1996 roku „I ciągle widzę ich twarze…”, w warszawskiej Zachęcie, przygotowanej przez Fundację Shalom.

Skip to content