facebook twitter

W 2005 roku Muzeum wydało I tom monografii Tarnobrzega obejmujący okres od czasów najdawniejszych do końca istnienia II Rzeczypospolitej. Niedawno ukazała się część druga tego wydawnictwa, prezentująca dzieje miasta od wybuchu II wojny światowej do 1999 roku (z doprowadzeniem niektórych zagadnień niemal do dnia dzisiejszego).
Monografia ta zaczęła powstawać w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku, ale nie udało się wówczas opracować wszystkich rozdziałów. Niezbędne do publikacji materiały zgromadzono dopiero w ostatnim okresie, dzięki czemu najpierw ukazał się tom I, a teraz tom II dzieła.
Jest ono pracą zbiorową naukowców z Krakowa, Lublina, Kielc i Rzeszowa, oraz kilku autorów tarnobrzeskich, pod redakcją prof.dr Feliksa Kiryka i dr Adama Wójcika. Promocja II tomu monografii odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu bieżącego roku, a już teraz książkę można nabyć (także i tom poprzedni) w siedzibach Muzeum – w zamku w Dzikowie (ul.Sandomierska) i w spichlerzu przy ul.Pawłowskiego.

Skip to content