Dotacja na realizację zadania

Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu otrzymało w roku 2022 dotację z budżetu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w wysokości 20 000 zł na zadanie Kompleksowa konserwacja szaf bibliotecznych pochodzących z I poł. XIX wieku, będących na wyposażeniu biblioteki Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu – Dzikowie, część II (dokończenie prac).

Dotacja na realizację zadania

Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu otrzymało w roku 2022 dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 65 000 zł na zadanie Kompleksowa konserwacja szaf bibliotecznych pochodzących z I poł. XIX wieku, będących na wyposażeniu biblioteki Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu – Dzikowie, część II (dokończenie prac).

 

Dotacja na realizację zadania

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Wspieranie Działań Muzealnych” na realizację zadania pt. „Tarnobrzeg. Z Leliwą ku siarce” w kwocie 87 000 zł.

Program Ochrona zabytków

Zadanie pn. „Tarnobrzeg, zamek Tarnowskich (XV, XVIII, XIX, XX w.) prace konserwatorskie i renowacyjne zabytków ruchomych oraz elementów wyposażenia pomieszczeń zamku” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konserwacja wyposażenia wnętrz Zamku w Dzikowie

Dotacja na zadanie:
„Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrz Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu/Dzikowie – Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega: konserwacja techniczna i estetyczna granitowego kominka, neogotyckiego kominka marmurowego, kominka marmurowego z marmuru dębnickiego, wanny marmurowej i mozaiki pompejańskiej”.

Dofinansowano ze środków budżetowych:
– Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
– Województwa Podkarpackiego
– Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega

Zakup telewizji przemysłowej

Zakup i montaż systemu telewizji przemysłowej – monitoringu CCTV w budynku Zamku Tarnowskich w Dzikowie (siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega) został dofinansowany ze środków:
– Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu,
– Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie,
– Urzędu Miasta Tarnobrzega.