facebook twitter

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega dołączyło do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Program Karta Dużej Rodziny nastawiony jest na wsparcie rodzin wielodzietnych, w tym również rodzin zastępczych z trojką lub więcej dzieci. Posiadacze kart będą mieli możliwość zakupu biletów wstępu do Muzeum ze zniżką.
Zapraszamy do zwiedzania!

Zakres szczególnych uprawnień:

Bilet dla rodziców, opiekunów prawnych i dzieci w cenie biletu ulgowego.

Dzieci do lat 7 wstęp wolny.

Karta honorowana jest w:
Zamku Tarnowskich w Dzikowie/Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27
Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, ul. Pawłowskiego 14

Zakup biletów zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 15 823 79 99 lub w kasie Muzeum.

Skip to content