facebook twitter

W 30. rocznicę powstania Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega organizuje Konferencję Naukową Od Hetmana Jana Tarnowskiego po żołnierzy niezłomnych – wzorce cnót żołnierskich.

Tarnobrzeg, 23–24 września 2021 r.

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
Przy współudziale:
Komisji Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych PAN,
Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie,
Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Związku Rodu Tarnowskich,
33. Nowodębskiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego im. Hetmana Wielkiego Jana Amora Tarnowskiego,
Accademia dei Rampanti (Padwa),
Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji Jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie,
Muzeum Wojska w Białymstoku,
oraz
Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Tadeusza Zycha, prof. dr hab. Norberta Kasparka, mgr Radosława Pawłoszka

mają zaszczyt zaprosić na konferencję:

Od Hetmana Jana Tarnowskiego po żołnierzy niezłomnych – wzorce cnót żołnierskich

Miejsce: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, ul. Sandomierska 27

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I – 23 września 2021 r.
12.00 – Otwarcie konferencji.
prof. dr hab. Mirosław Lenart (Opole), Honor w kulturze chrześcijańskiej Europy.
prof. dr hab. Karol Olejnik (Poznań), Wojsko a wartości – problemy dyskusyjne.
Przerwa
dr hab. Tadeusz Zych (Rzeszów, Tarnobrzeg), Hetman Jan Tarnowski – archetyp żołnierza w rodzinie Tarnowskich.
dr hab. Tomasz Ciesielski (Opole), Od żołnierza zaciężnego i tytularnego do żołnierza-obywatela. Zmiana statusu żołnierza i jego percepcji w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.
dr Sławomir Marchel (Opole), Monsignore Puzyna – régiment militaire! Duch wojskowy w wychowaniu chłopców z rodu Puzynów z Kozielska.
Przerwa
prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Katowice), Pozostać wiernym Napoleonowi – dylematy polskich oficerów i żołnierzy w 1813 r.
prof. dr hab. Wiesław Caban (Kielce), Oficer-Polak w armii rosyjskiej (poczucie narodowe czy państwowe).
dr hab. Mariusz Kulik (Warszawa), Polski oficer w armii carskiej- zdrajca, „wallenrod” czy pragmatyk?.
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn), Pojęcie zdrady i przysięgi homagialne w 1831 i po 1831 r.
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (Warszawa), Kodeks honorowy Armii II Rzeczpospolitej.
prof. dr hab. Maciej Franz (Poznań), Sprawa o honor. Przypadek wiceadmirała Kazimierza Porębskiego.
Dyskusja
Zwiedzanie Muzeum – w trzydziestolecie powstania
19.00 – Kolacja

Dzień II – 24 września 2021 r.
10.00 – Rozpoczęcie.
prof. dr hab. Adam Ostanek (Warszawa), Armia II RP a rodzina.
dr Paweł Korzeniowski (Rzeszów), Obraz pilota w regulaminach walki Wojska Polskiego w okresie międzywojennym.
dr Marian Kasperski (Warszawa), Nowa rzeczywistość, czy także nowa świadomość? O wartościach kadry LWP.
prof. dr hab. Jerzy Maroń (Wrocław), Cienie współczesnej historiografii wojskowej.
dr Tomasz Siewierski (Warszawa), Blaski współczesnej historiografii wojskowej.
Zakończenie obrad

Skip to content