facebook twitter

Krzysztof Bartnik

urodzony w 1964 r., ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca dyplomowa z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego w 1988 r. Przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina malarstwo) w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 1989 r. pracuje w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rysunku i  Malarstwa Wydziału Artystycznego. Swoją twórczość prezentował w licznych wystawach indywidualnych (Polska, Czechy, Francja, Chorwacja)  i ponad 100 wystawach zbiorowych (Polska, Czechy, Francja, Macedonia, Austria, Bośnia i Hercegowina, Australia, Belgia, Ukraina, Węgry, Niemcy, Litwa). Był kuratorem szeregu wystaw w lubelskim środowisku artystycznym.

Tytuł: Dzikowska aleja grabowa
Data: 2018

WRÓĆ…

Skip to content