facebook twitter

Maria Polakowska-Prokopiak

prof. nadzwyczajny Katedry Malarstwa i Rysunku Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego w 1984 r. Udział w ponad 40 wystawach indywidualnych i ok. 140 zbiorowych w kraju i za granicą. Uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (Dyplom 1984). W 2000 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżniana w konkursach ogólnopolskich. Kilkakrotnie nagradzana Nagrodą Rektora UMCS. Współzałożycielka i współprowadząca autorską pracownię Eko-art na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie pracuje jako prof. Zajmuje się działalnością artystyczną związaną z malarstwem, sztuką papieru i włókna, wikliną unikatową, sztuką recyklingu i eko-art.

Tytuł: Płynie Wisła płynie
Data: 2016

WRÓĆ…

Skip to content