MUZEUM POLSKIEGO PRZEMYSŁU SIARKOWEGO

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – powstał we wrześniu 2013 roku w zabytkowym budynku dawnego spichlerza dworskiego z 1843 roku, mieszczącym się w Tarnobrzegu przy ul. prof. Stanisława Pawłowskiego 14.

MPPS gromadzi geologiczne okazy siarki rodzimej, dokumentacje techniczne, fragmenty maszyn i urządzeń pracujących niegdyś w głębinowych, odkrywkowych i otworowych kopalniach siarki, pamiątki, mundury górnicze, fotografie archiwalne oraz dokumentuje historię wydobycia i przetwórstwa siarki, zarówno w dawnych polskich ośrodkach wydobywania siarki jak i w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym.

Siedzibą Muzeum jest murowany z cegły w stylu klasycystycznym, piętrowy budynek na planie idealnego prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem, posiadający wewnątrz zachowane w całości oryginalne belkowane stropy drewniane. Budynek ten został zaprojektowany przez właściciela dóbr dzikowskich, hr Jana Bogdana Tarnowskiego (1805-1850) i stanowi ostatni relikt zabudowy dawnego folwarku Wymysłów. W 1991 roku powstało tutaj Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, od 2013 roku dawny spichlerz jest siedzibą jego Oddziału – Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego.