MUZEUM POLSKIEGO PRZEMYSŁU SIARKOWEGO

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – powstał we wrześniu 2013 roku w zabytkowym budynku dawnego spichlerza dworskiego z 1843 roku, mieszczącym się w Tarnobrzegu przy ul. prof. Stanisława Pawłowskiego 14.

MPPS gromadzi geologiczne okazy siarki rodzimej, dokumentacje techniczne, fragmenty maszyn i urządzeń pracujących niegdyś w głębinowych, odkrywkowych i otworowych kopalniach siarki, pamiątki, mundury górnicze, fotografie archiwalne oraz dokumentuje historię wydobycia i przetwórstwa siarki, zarówno w dawnych polskich ośrodkach wydobywania siarki jak i w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym.

Siedzibą Muzeum jest murowany z cegły w stylu klasycystycznym, piętrowy budynek na planie idealnego prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem, posiadający wewnątrz zachowane w całości oryginalne belkowane stropy drewniane. Budynek ten został zaprojektowany przez właściciela dóbr dzikowskich, hr Jana Bogdana Tarnowskiego (1805-1850) i stanowi ostatni relikt zabudowy dawnego folwarku Wymysłów. W 1991 roku powstało tutaj Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, od 2013 roku dawny spichlerz jest siedzibą jego Oddziału – Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego.

 

  • Ekspozycje stałe

Siarka w dawnej Polsce

SIARKA W DAWNEJ POLSCE – to ekspozycja prezentująca historię wydobywania i przetwarzania siarki w Swoszowicach pod Krakowem – jedynym miejscu w Europie, gdzie od średniowiecza do 1884 roku funkcjonowały głębinowe […]

Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe

TARNOBRZESKIE ZAGŁĘBIE SIARKOWE – to wystawa prezentująca kopalnie i zakłady przetwórcze siarki działające w II połowie XX wieku – zarówno kopalnie odkrywkowe w Piasecznie i Machowie, jak i kopalnie otworowe […]

Panorama Odkrywkowej Kopalni Siarki w Machowie

Do ekspozycji TARNOBRZESKIE ZAGŁĘBIE SIARKOWE nawiązuje niezwykle interesująca Panorama Odkrywkowej Kopalni Siarki w Machowie pochodząca z pierwszego siarkowego ośrodka kultury „TAPIMA”,wyeksponowana w sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze budynku. Towarzyszą […]

Tradycje górnicze

TRADYCJE GÓRNICZE jest kolejną stałą ekspozycją Muzeum Polskiego  Przemysłu Siarkowego. Wystawa urządzona na poddaszu przypomina tradycje związane z zawodem górnika, pierwotne przesądy i wierzenia, oraz kult św. Barbary. Prezentowane są […]

Skansen górniczy

SKANSEN GÓRNICZY urządzony w otoczeniu budynku Muzeum jest uzupełnieniem ekspozycji Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Można w nim zobaczyć fragmenty gigantycznych maszyn używanych do wydobywania rudy siarkowej. Zgromadzono tu m.in. wielkie […]