facebook twitter

Za nami trzeci i zarazem ostatni w tym roku koncert z cyklu muzycznych spotkań w tarnobrzeskim zamku pn. „Muzyka z energią”, którego partnerem i głównym sponsorem jest Enea Elektrownia Połaniec, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tarnobrzega. Celem przedsięwzięcia było krzewienie wśród lokalnej społeczności wysokiej kultury muzycznej, popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego, a także integracja środowiska lokalnego. Podczas koncertu jaki miał miejsce w piątek, 25 listopada, licznie zebrana publiczność została przeniesiona w nieistniejący już swiat żydowskich miasteczek, jaki był m..in. również przed II wojna Tarnobrzeg. A wszystko to za sprawą zespołu „Mrozek Klezmer Quartet”, który przedstawił koncert zatytułowany: „Muzyka świata z żydowską duszą”zawierajacy najbardziej znane utwory z judaistycznego kręgu. Zespołowi towarzyszyła jako wokalistka Eliza Sacharczuk.

Tarnobrzeskie Muzeum serdecznie dziękuje Enei. Elektrownia Połaniec za jej mecenat.

 

Skip to content