facebook twitter

W ostatnich miesiącach zbiory Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego wzbogaciło kilkaset darów związanych zarówno z dziejami górnictwa siarkowego jak i innych gałęzi kopalnictwa. Liczne i nietypowe nieraz dary ofiarowali m.in. prof. Zenon Duda z Krakowa, Małgorzata Chomicka-Janda z Podkowy Leśnej, Magdalena i Jacek Klimkowie z Warszawy, Teresa Pogorzelska-Greczyło z Kielc, Aleksander Rataj z Bochni, a także tarnobrzeżanie: Anna Kapica, Magdalena Kądziołka, Stefan Struzik, Marian Pałys, Jan Rawski i Tadeusz Siembab oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu (d. Górniczych). Wszystkie dary zostały już opracowane i skatalogowane.

Najnowszymi, a przy tym bardzo cennymi nabytkami są zabytki zakupione dla Muzeum przez Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega: rzeźba przedstawiająca górnika w mundurze galowym oraz obraz będący wyobrażeniem górniczej patronki – św. Barbary.

Wspomniana rzeźba jest pełnopostaciowym ujęciem górnika w mundurze z czasów austrowęgierskich i pochodzi z ok. 1910 roku. Odlana w brązie znakomicie i bardzo realistycznie oddaje wszystkie detale i szczegóły mundurów, jakie w XIX wieku nosili m.in. górnicy z najstarszej polskiej kopalni siarki w Swoszowicach pod Krakowem. Figurki tego rodzaju jak opisywana rzeźba zdobiły zazwyczaj gabinety dostojników z wyższych urzędów górniczych, dlatego wykonywano ich niewiele i dziś stanowią kolekcjonerską rzadkość. Egzemplarz jaki trafił do tarnobrzeskiego Muzeum jest niestety niekompletny: układ rąk górnika wskazuje, że miał on w jednej ręce zapewne kilof, w drugiej zaś lampę górniczą. Mimo, że elementy te się nie zachowały, rzeźba jest wyjątkowo piękna i wartościowa, także jako dzieło sztuki i pamiątka historyczna, a zarazem źródło ikonograficzne.

Drugim, równie cennym obiektem jest obraz przedstawiający św. Barbarę. Jest to dzieło malowane farbami olejnymi na płótnie, pochodzące z około 1875–1880 roku. Patronka górniczego stanu ujęta en face w całej postaci, w lewej ręce wznosi kielich z hostią, prawą podtrzymuje miecz oraz gałązkę oliwną. W tle widoczny jest zamek z wieżą, w którym wedle tradycji Barbara była więziona przed swoją męczeńską śmiercią.

Opisywany obraz jest tym cenniejszy, że pochodzi z miejscowości Pomiarki koło Drohobycza, gdzie w XIX wieku funkcjonowały kopalnie wosku ziemnego i… siarki.

Po opracowaniu i oprawieniu obraz św. Barbary został wyeksponowany na stałe w Sali Panoramy Machowskiej, w zestawieniu ze sztandarami górniczymi.

Skip to content