facebook twitter

Ukazał się nowy numer pisma „LiteRacje” (28/2013) wydawanego przez Stowarzyszenie Literackie im.Tadeusza Boya – Żeleńskiego w Warszawie. Numer ten jest w całości poświęcony powstaniu Styczniowemu. Wśród wielu materiałów różnych autorów znajduje się artykuł dr Adama Wójcika – Łużyckiego „Juliusz Tarnowski – arystokrata – powstaniec”. Muzeum Historyczne m.Tarnobrzega jest jednym z partnerów tego numeru pisma.

Skip to content