facebook twitter

„Wiadomości Konserwatorskie” to kwartalnik naukowy wydawany przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Pismo odznaczające się wyjątkowo wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim, jest najważniejszym tego rodzaju periodykiem w Polsce, a zawarte w nim teksty są tłumaczone na język angielski. Dzięki temu jest ono czytane nie tylko przez konserwatorów i miłośników zabytków w naszym kraju, ale i poza jego granicami. W najnowszym, 28 numerze czasopisma ukazał się artykuł dr Adama Wójcika omawiający obecny trzeci etap rewaloryzacji Zamku w Dzikowie, zaś najcenniejszy zabytek Tarnobrzega i niektóre elementy jego wystroju znalazły się na okładce kwartalnika.

Skip to content