facebook twitter

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego pozyskało cenny zespół pamiątek po odkrywcy złóż siarki, prof. Stanisławie Pawłowskim. Na ręce kustosza MPPS dar przekazała pani prof. Katarzyna Pawłowska, żona i współpracowniczka Profesora, a zarazem współodkrywczyni złóż, które przyniosły Polsce i Tarnobrzegowi tak wiele korzyści. Wśród kilkuset przekazanych pamiątek znajdują się m.in. świadectwa szkolne St. Pawłowskiego, fotografie, dokumentacje geologiczne, publikacje Profesora, dyplomy, listy gratulacyjne oraz liczne odznaczenia.

Do najciekawszych należą akt przyznania tytułu profesora zwyczajnego, dyplomy Nagród Państwowych, listy gratulacyjne i życzenia noworoczne od Edwarda Gierka i Henryka Jabłońskiego. Wśród odznaczeń wyróżniają się szczególnie okazały Order Budowniczych Polski Ludowej (najwyższe odznaczenie państwowe z okresu PRL, którym uhonorowano w historii tylko 305 osób), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złote Krzyże Zasługi.

Pozyskanie tego zespołu pamiątek to ważne wydarzenie dla Muzeum, jak i Tarnobrzega gdyż dzięki odkryciom prof. Stanisława Pawłowskiego nasze miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym powojennej Polski. Po opracowaniu wszystkich pamiątek, część z nich zostanie wyeksponowana na wystawie stałej „Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe”.

Pamiątki po prof. St. Pawłowskim będą rozpoczynały tę wystawę. Nastąpi to prawdopodobnie w maju bieżącego roku. Niektóre z pozyskanych pamiątek zostaną zaprezentowane podczas najbliższych „Spichrzowych Gwarków Pogwarków” 21 marca.

Skip to content