facebook twitter

W powszechnej świadomości Polaków zamki królewskie to ten na Wawelu i odbudowany przed półwieczem zamek w Warszawie. Tymczasem polscy władcy wznieśli co najmniej kilkanaście zamków na terenie całej Polski, które pełniły różne role, nie tylko reprezentacyjnych siedzib monarszych. Podczas pierwszego tegorocznego Czwartkowego Wieczoru Zamkowego dr Adam Wójcik opowie o ich architekturze, roli jaką odgrywały oraz o ludziach i ciekawostkach z nimi związanych.

Serdecznie zapraszamy do Pokoju Czerwonego Muzeum – Zamku w Dzikowie w czwartek 23 stycznia 2020 roku na godz.17.30.

Skip to content