facebook twitter

15 lipca mija 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem, w której połączone siły polsko-litewsko-ruskie pokonały armię krzyżacką. Była to jedna z największych bitew średniowiecznej Europy, a zarazem jedno z najwspanialszych zwycięstw w dziejach oręża polskiego.
Grunwald był początkiem świetności państwa polsko-litewskiego, symbolem jego siły i znaczenia w ówczesnym świecie. Także i później, po wiekach, w okresie zaborów i wielu różnorakich prób germanizacji Polaków ze strony państwa pruskiego, Grunwald był nie tylko symbolem zwycięstwa nad niemczyzną, ale dawał wiarę w ostateczne zwycięstwo, w odrodzenie państwowości polskiej. Polacy mieszkający we wszystkich trzech zaborach dali temu wyraz choćby w roku 1910, kiedy obchodzono 500-lecie sławnej bitwy; kulminacją tamtych uroczystości było odsłonięcie w Krakowie monumentalnego Pomnika Grunwaldzkiego, ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego. Wcześniej, bo w roku 1878, po sześciu latach pracy, najwybitniejszy polski malarz historyczny Jan Matejko, zaprezentował także w Krakowie jedno ze swoich arcydzieł „Bitwa pod Grunwaldem”. Na ogromnym płótnie o wymiarach 426 x 987 cm artysta przedstawił kulminacyjny moment bitwy, kiedy w skłębionym tłumie bitewnym Witold, wielki książę litewski, unosi ręce w geście zwycięstwa, podczas gdy w tej samej chwili półnagi wojownik ostrze swojej włóczni kieruje w pierś Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego, Ulryka von Jungingen.

Prezentacja, jaką przygotowała Beata Kotasiak-Wójcik, przybliży wielkie dzieło Jana Matejki, jak i wiekopomne zwycięstwo sprzed sześciu wieków. Wszyscy odwiedzający nasze Muzeum na zamku w Dzikowie będą mogli zapoznać się z historią obrazu, poznać postaci historyczne umieszczone przez malarza w jego ogromnym dziele oraz przypomnieć sobie wydarzenia związane ze zwycięską dla wojsk króla Władysława Jagiełły bitwą. Będzie można też zobaczyć kilka z wielu rekwizytów użytych przez Matejkę jako „modele” przedmiotów i materiałów namalowanych przez niego na obrazie. Niewątpliwą atrakcją będą również kostiumy pochodzące z legendarnego już filmu „Krzyżacy”, nakręconego w roku 1960 na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, w reżyserii Aleksandra Forda.

Informujemy nauczycieli wszystkich typów szkół, że prezentacji towarzyszyć będą specjalne lekcje muzealne przygotowane przez pracowników Muzeum, które dadzą młodzieży spory zasób wiedzy na temat słynnej bitwy i obrazu Jana Matejki.

Prezentacja będzie miała swoją premierę na zamku w Dzikowie w poniedziałek, 19 kwietnia 2010 roku o godz.17.30 i potrwa do 15 listopada bieżącego roku (kostiumy z filmu „Krzyżacy” będą prezentowane tylko do 15 czerwca).

Skip to content