facebook twitter
W historii kultury polskiej XX wieku szczególny rozdział zapisał prof. Stanisław Lorentz, wybitny historyk sztuki, muzeolog i konserwator, przez pół wieku dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Tuż po studiach został Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Wilnie, gdzie zapoczątkował i nadzorował szereg ważnych przedsięwzięć konserwatorskich. Legendarny prezydent Warszawy Stefan Starzyński w 1935 roku powierzył Lorentzowi stołeczne Muzeum Narodowe, placówkę wtedy nijaką, nie mającą większego znaczenia, którą nowy dyrektor już przed wojną przekształcił w prężną, nowoczesną instytucję. Potem, od września 1939 roku Stanisław Lorentz z wielką determinacją ratował liczne skarby kultury polskiej, zwłaszcza wyposażenie warszawskiego Zamku Królewskiego. Stał się zresztą głównym i niestrudzonym orędownikiem jego odbudowy. Odbudowa Zamku i rekonstrukcja jego wnętrz to największe dzieło prof. Lorentza. Być może, bez jego pasji i determinacji nigdy do tego by nie doszło. Ale Stanisław Lorentz ma też wiele innych dokonań i wielkich zasług, nie tylko dla Warszawy.
W 120. rocznicę jego urodzin, o pasjach i dziełach twórcy nowoczesnego muzealnictwa polskiego opowie dr Adam Wójcik podczas najbliższego Czwartkowego Wieczoru Zamkowego, w czwartek 21 marca o godz. 17.30 w Pokoju Czerwonym w Muzeum – Zamku w Dzikowie.
Serdecznie zapraszamy!
Skip to content