Bogdan Kaczmar

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Dominik Komada

Kierownik Delegatury PSOZ w Tarnobrzegu

Jerzy Skrzypczak

Kustosz, Zastępca Dyrektora SCK d.s. Muzeum w Mielcu

Rosabella Tarnowska

Przedstawiciel Związku Rodu Tarnowskich

Andrzej Biernat

Radny Rady Miasta Tarnobrzega