facebook twitter

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza na wystawę malarstwa pt.: „Rzeka w obrazach Stanisława Baja”.

STANISŁAW BAJ

Urodził się W 1953 roku na Podlasiu, w Dołhobrodach nad Bugiem, w rodzinie chłopskiej. W 1972 roku ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, po czym studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Ludwika Maciąga. W 1982 podjął pracę w macierzystej uczelni, przechodząc wszystkie szczeble kariery akademickiej, od asystenta do profesora. W 2004 roku został wybrany prorektorem warszawskiej ASP. Zaliczany jest do grona najwybitniejszych reprezentantów polskiej sztuki współczesnej. W jego twórczości można wyróżnić dwa wiodące tematy: portret i nastrojowo-symboliczne pejzaże, których głównym tematem jest rzeka Bug.

Artysta wystawiał swoje prace w kraju i zagranicą. Jest także autorem kilku prac projektowych, m.in. epitafium kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rywałdzie Królewskim, tablicy upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w kościele OO. Kapucynów w Warszawie czy witraży do kościoła parafialnego w Dołhobrodach.

Tak o swojej twórczości mówił sam autor: „Maluję moje życie, udręki, pragnienia i tęsknoty, moją Mamę, sąsiadów, gnój, szarość pola, noc, poranne pianie koguta. Maluję chłopskość w jej codzienności, szarość w jej różnych odcieniach… Z moim malowaniem jest tak, jak bym pisał… testament, w imieniu tych wszystkich chłopów, co byli i już odeszli, w imieniu Ojca i Matki i Was wszystkich, na których kończy się chłopski świat. Chcę taki chłopski świat namalować by została pamięć o przeżytym, o odchodzącym świecie, którego mam za najlepszego przyjaciela…”.

Otwarcie wystawy w niedzielę 8 grudnia 2019 roku o godz. 16.00.

Wystawa czynna do końca lutego 2020 r.

Zamek Tarnowskich w Dzikowie, ul. Sandomierska 27.

Skip to content