facebook twitter

 

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Spichrzowe Gwarków Pogwarki”. Tym razem będzie poświęcone wyjątkowym „Salamandrovym Dniom”, niezwykle interesującej imprezie górniczej, jaka odbywa się we wrześniu w słowackim miasteczku Banska Stiavnica.
Miasteczko to, malowniczo położone w Szczawnickich Górach na południu Słowacji, z racji wielu znakomicie zachowanych zabytków jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W jego okolicach od wczesnego średniowiecza działały liczne kopalnie złota i srebra, co bogaciło miasto i jego mieszkańców. Jeszcze w I połowie XIX wieku 75% złota i srebra wydobywanego w Europie pochodziło z tutejszych kopalni.

W Banskiej Stiavnicy w 1736 roku powstała pierwsza na świecie wyższa uczelnia górnicza, wyznaczając model szkolnictwa górniczego w całej Europie.
Obecnie stiavnickie kopalnie są już tylko wspomnieniem, ale każdego roku, na początku września odbywają się tutaj od soboty do piątku „Salamandrove Dni”, będące chyba największym świętem górniczym na świecie. Do Banskiej Stiavnicy zjeżdżają wtedy górnicy i turyści z całego świata i uczestniczą w licznych imprezach i pochodach.

O tym niezwykłym miejscu i tradycjach w środę 24 października b.r. opowie Pan Marek Szmuc. Gawędzie towarzyszyć będzie interesująca prezentacja multimedialna.
Serdecznie zapraszamy do Sali Panoramy Machowskiej w Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego na godz.17.30.

Skip to content