facebook twitter

TRADYCJE GÓRNICZE jest kolejną stałą ekspozycją Muzeum Polskiego  Przemysłu Siarkowego. Wystawa urządzona na poddaszu przypomina tradycje związane z zawodem górnika, pierwotne przesądy i wierzenia, oraz kult św. Barbary. Prezentowane są mundury górnicze i ich rodowód, także dawne i współczesne symbole górnictwa. Prezentowana jest tutaj kolekcja bard (kilofków) sztygarskich oraz kufli z barbórkowych karczem górniczych z kopalni węgla, soli, kruszyw, miedzi, ropy, gazu i siarki. Ekspozycję tę uzupełniają okolicznościowe medale odlane z siarki.

Skip to content