facebook twitter

SIARKA W DAWNEJ POLSCE – to ekspozycja prezentująca historię wydobywania i przetwarzania siarki w Swoszowicach pod Krakowem – jedynym miejscu w Europie, gdzie od średniowiecza do 1884 roku funkcjonowały głębinowe (podziemne) kopalnie siarki oraz huty wytapiające siarkę z wydobywanej przez górników rudy..

Ekspozycja przypomina pierwszą w historii Polski informację o siarce zawartą w legendzie o smoku wawelskim, pierwszy na świecie akt prawny odnoszący się do górnictwa siarkowego jakim jest przywilej króla Władysława Jagieły z 1415 roku, a także grupę uczonych zajmujących się siarką (alchemik Michał Sędziwój, Jędrzej Śniadecki, Stanisław Staszic) oraz odkrywców obecnie znanych i eksploatowanych polskich złóż siarki (profesorowie Jan Czarnocki, Stanisław i Katarzyna Pawłowscy).

Na ekspozycję składają się materiały ikonograficzne, rekonstrukcja średniowiecznego szybu i chodnika kopalni, oraz przodka wydobywczego rudy siarkowej, narzędzia i kaganki górnicze z XV – XIX w., oryginalne kamienie z wytopu siarki z hałdy pohutniczej z XVI w., rekonstrukcje ubiorów zarządców kopalni siarki z XVIII/XIX w., rekonstrukcja pracowni alchemicznej.

 

Skip to content