facebook twitter

W roku bieżącym przypada trzydziesta rocznica tzw. wydarzeń sierpniowych, których rezultatem było powstanie NSZZ „Solidarność”. Procesy społeczne i gospodarcze wtedy zapoczątkowane, doprowadziły w roku 1989 do upadku poprzedniego ustroju politycznego i przekształcenia Polski w państwo demokratyczne, w pełni niepodległe.
Również w Tarnobrzegu w sierpniu i wrześniu 1980 roku doszło do wielu znaczących zmian i powstania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy KiZPS „Siarkopol”, która weszła w struktury ogólnopolskich Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”. Tamte dni, ludzi i wydarzenia przypomina wystawa „Solidarność Tarnobrzeska 1980 – 2010”, której wernisaż odbędzie się w poniedziałek 6 września o godz.13-tej w piwnicach dzikowskiego zamku. Współorganizatorem ekspozycji jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Siarkopol” NSZZ „Solidarność” w Tarnobrzegu, zaś kuratorem wystawy Bożena Staszczak.

Skip to content