facebook twitter

W ubiegłym roku w Sali Panoramy Machowskiej rozpoczęliśmy cykl gawęd i wykładów poświęconych tematyce górniczej. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, toteż zapraszamy na II Edycję SPICHRZOWYCH GWARKÓW POGWARKI. Podobnie jak w roku ubiegłym przedstawiać będziemy różne wydarzenia i ciekawostki związane z dziejami najstarszej gałęzi przemysłu na ziemiach Polski, jaką bez wątpienia jest górnictwo. Przybliżymy piękne tradycje i obrzędy górnicze, zapoznamy słuchaczy z historią najstarszych i najciekawszych ośrodków wydobywczych w naszym kraju. Każde kolejne POGWARKI będą wykładem połączonym z prezentacją multimedialną.

Tegoroczne POGWARKI odbywać się będą w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Należy pamiętać, że górnictwo dobrze zaznaczyło się w dziejach naszego kraju.

W czasach Jagiellonów powszechnie znane było porzekadło „Bez Bochni, Swoszowic i Wieliczki niewarta Polska ani jednej świczki”. Odnosiło się ono do wielkich dochodów dla skarbu królewskiego, jakie przynosiły kopalnie soli i siarki. Warto też przypomnieć o znaczącej roli górników jaką odegrali w trzech kolejnych powstaniach śląskich, które przyczyniły się do odzyskania dla Niepodległej znacznej części piastowskiego Śląska. To tylko niektóre z wielu zasług górniczego stanu dla naszej Ojczyzny.
dr Adam Wójcik

uprzejmie zaprasza na
SPICHRZOWE GWARKÓW POGWARKI 2018
które odbywać się będą
w środy o dodz. 17:30
17 stycznia, 21 lutego, 21 marca,
25 kwietnia, 23 maja, 27 czerwca,
26 września, 24 października,
28 listopada, 19 grudnia
w Muzeum – Spichlerzu, ul. St. Pawłowskiego 14,
Sala Panoramy Machowskiej

Współorganizator:
Stowarzyszenie Inżynierów
I Techników Górnictwa O/Tarnobrzeg

Skip to content