facebook twitter

Dwieście lat temu urodził się Stanisław Moniuszko, twórca polskiej opery narodowej. Urodzony na historycznych kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, w dorosłym życiu związany z Wilnem i Warszawą, skomponował nie tylko kilka oper (takich jak m.in. Halka, Straszny dwór, Hrabina, Verbum nobile) ale także blisko trzysta pieśni, utwory baletowe i sakralne, a nawet operetki. Jego muzyka, przepełniona elementami narodowymi i polskim folklorem, nierzadko była tworzona do wierszy najwybitniejszych polskich poetów okresu romantyzmu.

Biografii i twórczości kompozytora będzie poświęcony najbliższy Czwartkowy Wieczór Zamkowy 21 listopada br, który w Pokoju Czerwonym Muzeum – Zamku Tarnowskich w Dzikowie poprowadzi dr Adam Wójcik. Wykład połączony z prezentacją multimedialną rozpocznie się o godz.17.30.
Serdecznie zapraszamy!

Skip to content