facebook twitter

Stefan Altakov

ukończył Narodową Akademię Sztuk Pięknych w Sofii, (Bułgaria). Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest profesorem malarstwa i teorii koloru na „Św. Kliment Ohridski” i prodziekanem FPPE w Sofii. Artysta był wielokrotnie nagradzany za rysunki i obrazy na wystawach i biennale w Bułgarii i za granicą. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, plenerach i projektach artystycznych.

Tytuł: Tree of life
Data: 2016

Wróć…

 

Skip to content