facebook twitter

Tadeusz Boruta

urodził się w 1957 r. w Krakowie; artysta malarz, teoretyk sztuki, publicysta, kurator wystaw, profesor UR. Od trzydziestu lat aktywnie uczestniczę zarówno w życiu artystycznym jak i naukowym kraju. W latach 1979-1983 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, (uzyskał dyplom w pracowni Stanisława Rodzińskiego i Zbyluta Grzywacza), a w latach 1980-1984 filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2004 r. związany jest Uniwersytetem Rzeszowskim, gdzie obecnie, na Wydziale Sztuki, prowadzi Pracownię Malarstwa Monumentalnego. Od 2010 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Malarstwa. Jego twórczość malarska sytuuje go w nurcie symbolizmu egzystencjalnego związanego z kręgiem figuracji krakowskich. Prowadzi badania teoretyczne z zakresu hermeneutyki i teologii dzieła sztuki.

Tytuł: Prof. Karol Tarnowski
Data: 2015

Tytuł: Architektura mundi (Narcyz)
Data: 2002

WRÓĆ…

Skip to content