facebook twitter

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza na wystawę pt. „Tarnobrzeżanie na froncie wojny polsko-bolszewickiej” przygotowaną w 100. rocznicę wyjścia „OCHOTNIKÓW DZIKOWSKICH” na wojnę z bolszewikami.

Zdaniem moim, nie ulega żadnej wątpliwości, że bitwa pod Warszawą w 1920 roku posiada wiele cech, które są konieczne, jeżeli pewne wydarzenia mają mieć wszechświatowe znaczenie… Zasadnicze znaczenie polskiego zwycięstwa nie ulega najmniejszej wątpliwości: gdyby wojska sowieckie przełamały opór armii polskiej i zdobyły Warszawę, wówczas bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową, a być może przeniknąłby i cały kontynent… Słowa te napisał angielski polityk lord d’Abernon, oddając istotę i wagę zmagań jakie rozegrały się nad Wisłą latem 1920 roku.

Wojna polsko-bolszewicka z lat 1919–1921, była w pierwszej fazie próbą realizacji idei federacji państw leżących pomiędzy Rosją i Niemcami, w drugiej zaś, obroną niedawno odrodzonego państwa polskiego oraz całej Europy przed nawałą bolszewicką.
Bitwa Warszawska, będąca punktem zwrotnym tej wojny, przeszła do historii pod nazwą „Cudu nad Wisłą”, w której zawierało się przekonanie, iż prócz męstwa żołnierza, zwycięstwo było wynikiem także działania Opatrzności, a szczególnie Matki Bożej.
Wojna ta miała swoich bohaterów. Był nim oczywiście Piłsudski i jego generałowie. Bohaterem był ksiądz Skorupka. Decydującą rolę w tej wojnie odegrali jednak przede wszystkim bezimienni ochotnicy.

W sytuacji krytycznej, gdy Armii Czerwona stała u wrót polskiej stolicy, na apel Rady Obrony Państwa tysiące obywateli polskich jęło zgłaszać się do ochotniczego zaciągu. Wśród nich nie zabrakło również tych z ziemi tarnobrzeskiej: uczniów gimnazjum, chłopów, robotników i harcerzy. Symbolem poświecenia dla Ojczyzny stali się tzw. Ochotnicy dzikowscy – oddział powstały z inicjatywy Jana Zdzisława Tarnowskiego, którzy wzorem swoich poprzedników z roku 1863, ruszyli do walki z Moskalami.
To niezwykła wola przetrwania całego narodu sprawiła, iż Polska mogła dalej żyć.


Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

 

Eksponaty pochodzą ze zbiorów:
Muzeum Spraw Wojskowych w Krakowie,
Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega,
zbiorów prywatnych Janusza Petyniaka.

 

Wystawa czynna do 31 października br.

Zamek Tarnowskich w Dzikowie/Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27

Galeria wystawy
Skip to content