facebook twitter

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ukończono rekonstrukcję Kaplicy zamkowej. Na ścianę ołtarzową, po blisko siedemdziesięciu latach, powrócił obraz Domenica del Frate „Madonna z Dzieciątkiem”, zaś na zrekonstruowany wcześniej ołtarz rzeźba Gian Lorenzo Berniniego „Chrystus i Św. Jan Chrzciciel jako bawiące się dzieci”.

Z lewej strony ołtarza zawieszono kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej. Pomniejszona kopia tegoż obrazu (ale z repliką sukienek z XVII wieku i koron z 1966 roku) znalazła się nad wspomnianą rzeźbą (w tym miejscu był kiedyś umieszczony podobnej wielkości obraz Matki Boskiej Poczajowskiej). Natomiast po prawej znalazł się obraz wotywny z końca XVIII wieku przedstawiający Dominikanów adorujących Matkę Boską Dzikowską (w dolnej części tego obrazu widać klasztor i zamek dzikowski).
Na ścianach bocznych Kaplicy znalazły się obrazy z XVIII i XIX wieku tematycznie związane z historycznymi parafiami tarnobrzeskimi: Św. Maria Magdalena (Miechocin), Św. Jacek Odrowąż (Wielowieś), Św. Florian (Klasztor OO. Dominikanów) i Św. Tomasz (Klasztor SS. Dominikanek).
Wyposażenie Kaplicy, podobnie jak inne pomieszczenia w zamku, będzie jeszcze uzupełniane o inne elementy, niemniej na tym etapie jest już ona włączona do programu zwiedzania wnętrz zamkowych.

Skip to content