facebook twitter

W roku bieżącym przypada czterysta pięćdziesiąta rocznica zawarcia unii Polski z Litwą, co dokonało się na zamku w Lublinie w obecności króla Zygmunta Augusta oraz wielu możnowładców z obydwu łączących się państw. Unia Lubelska dała początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a jej forma, zapisy jak i więzy, które połączyły Polskę i Litwę na ponad dwa wieki były niezwykłym wyjątkiem w historii politycznej Europy i świata.

Temu ważnemu wydarzeniu poświęcony będzie pierwszy powakacyjny Czwartkowy Wieczór Zamkowy, który poprowadzi dr Adam Wójcik.
Muzeum – Zamek w Dzikowie, Pokój Czerwony, czwartek 19 września 2019 roku, godz.17.30.

Serdecznie zapraszamy !

Skip to content