facebook twitter

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza uczniów szkół podstawowych na warsztaty archeologiczne. Muzealnicy poprowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone zagadnieniom epoki żelaza tj. wiedzy o prehistorii, życiu codziennym ludzi, kulturze materialnej, wierzeniach i obrządkach pogrzebowych. Połączone one będą z działaniami praktycznymi na zainscenizowanym stanowisku archeologicznym.

Uczestnicy warsztatów, oprócz wiedzy teoretycznej przedstawionej w formie krótkiej prelekcji i filmu edukacyjnego, będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy archeologa, jego narzędziami, metodami badań wykopaliskowych oraz tajnikami prac gabinetowych. W specjalnie do tego celu przygotowanym wykopie będą mogli eksplorować zrekonstruowane starożytne przedmioty do złudzenia przypominające te z gablot muzealnych. Następnie przystąpią do ich dokumentacji (fotografowanie i opisywanie), a na koniec do sporządzenia krótkiego sprawozdania z przeprowadzonych prac wykopaliskowych.

Warsztaty odbędą się 28 września oraz 4 października 2018 r. w siedzibie Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego – Spichlerzu przy ul. Pawłowskiego 14 (osiedle Dzików w Tarnobrzegu).
Warsztaty oraz zajęcia edukacyjne prowadzimy w grupach max 25 osobowych.

I grupa – godz. 9:00
II grupa – godz. 11:00
III grupa – godz. 13:00

Czas trwania warsztatów i zajęć edukacyjnych – 90 min.

Prosimy zgłaszać grupy telefonicznie pod numerem tel.
(15) 823 79 99 wew. 23
lub e-mailowo: adrian.wrona@mhmt.pl, krzysztof.gorczyca@mhmt.pl
Osoby prowadzące warsztaty oraz zapisy grup:
Adrian Wrona, Krzysztof Gorczyca.

Warsztaty płatne – 2 zł od osoby

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content