facebook twitter

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza wszystkich chętnych na kolejne warsztaty wycinanki z udziałem Barbary Sroczyńskiej poświęcone tym razem firance lasowiackiej.

Wycinanka jest przejawem duchowej i artystycznej aspiracji ludzkiej. W polskiej tradycji ludowej wycinanka zaliczana jest do sztuki dekoratywnej stanowiącej istotny element zdobniczy izby wiejskiej, podkreślającej odrębność danej grupy etnograficznej.

Warsztaty będą poprzedzone wykładem i prezentacją o wycinance. Uczestnicy warsztatów nauczą się, jak samodzielnie wykonać firankę lasowiacką z białego papieru.

Warsztaty odbędą się w Muzeum – Zamek Tarnowskich w Dzikowie 22 marca 2019 roku w godz. 9:00-13:00. Prosimy zgłaszać grupy liczące max. 35 osób. Czas trwania warsztatów: 60 minut.

09:00 – warsztaty dla I grupy
10:30 – warsztaty dla II grupy
12:00 – warsztaty dla III grupy
Zakończenie warsztatów o godz. 13:00

Zapisy grup prowadzi Krzysztof Gorczyca – kustosz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega do 20 marca 2019 roku.
Tel. (15) 823 79 99 w. 23 lub adresem e-mail: krzysztof.gorczyca@mhmt.pl

Warsztaty płatne – 7 zł od osoby
Serdecznie zapraszamy

Skip to content