facebook twitter

„Dzikoviana” Rocznik Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega Tom I

„Dzikoviana” Rocznik Muzeum, tom I
Redakcja: Tadeusz Zych (red. naczelny),
Beata Kotasiak-Wójcik, Krzysztof Gorczyca,
Radosław Pawłoszek, Sławomir Stępak

Rok wydania: 2015
Oprawa: miękka
Stron: 267
Wymiary: 235×159
ISBN 978-83-88-660-04-7

Kategoria:

Opis

W tomie ukazały się artykuły:

Beata Kotasiak-Wójcik, Michał Narczak (1886-1945) historyk-regionalista.
Witold Majka, Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludności Tarnobrzega i jego powiatu w latach 1914-1818.
Krzysztof Gorczyca, Zniszczenia materialne w powiecie tarnobrzeskim podaczas I wojny światowej.
Radosław Pawłoszek, Fundacja Jana Zdzisława i Zofii hr. Tarnowskich z Dzikowa dla inwalidów wojennych z gmin powiatu tarnobrzeskiego i kolbuszowskiego.
Barbara Kornas. „Suchą nogą” przez Wisłę – Operacja „Przerzut II”.
Adam Wójcik, Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega w latach 1991-2013.
Aleksandra Janas, Tadeusz Zych, Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega w roku 2014 – kalendarium.
Tadeusz Zych, Najnowsze dzieje Tarnobrzega – stan badań i postulaty badawcze.

Skip to content