facebook twitter

Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX w. Postacie i legendy…

25,00 

Redakcja: Norbert Kasperek, Tadeusz Zych,
Radosław Pawłoszek

Oprawa: miękka
Stron: 308
Wymiary: 226×156
ISBN 978-83-65171-73-3

Kategoria:

Opis

Publikacja wydana po konferencji naukowej, która odbyła się we wrzesniu 2016 r. w Tarnobrzegu-Dzikowie, w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, pod ogólnym tytułem „Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich XVI–XX wieku. Rozkwit – dzialalność – upadek – tradycja i pamięć”.

W książce ukazały się artykuły:

POSTACIE i LEGENDY

Paweł Tyszka, Kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski oraz jego dzieło, ordynacja zamojska.
Maria Salak-Warda, Jan Zamoyski — polityk, uczony, najwybitniejszy przedstawiciel rodu i twórca jego potęgi. Kilka słów o mecenacie artystycznym.
Dominika Rychel-Mantur, Tadeusz Matuszewicz między Napoleonem i Aleksandrem.
Dawid Madziar, Książę Antoni Paweł Sułkowski w nowej rzeczywistości politycznej na ziemiach polskich w latach 1814—1818.
Anna Kasiarz, Legenda Juliusza Tarnowskiego — jego życie było piękną obietnicą.
DZIAŁALNOŚĆ I PAMIĘĆ
Jan Ptak, Od Opatowa do Dzikowa. Próba interpretacji malowideł batalistycznych w opatowskiej kolegiacie Świętego Marcina.
Andrea Mariani, Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych na ziemiach koronnych. Między dworem a placówką zakonną.
Kazimierz Kuczman, Czartoryscy i Tarnowscy a głowy wawelskie.
Anna Wojtowicz, Wielkie rody — mecenasi i zgromadzenia księży misjonarzy świętego Wincentego a Paulo na terenach Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Rafał Górny, Archiwum familijne sekretne Radziwiłłów przywiezione z Berlina.
MAJĄTKI RODOWE I ICH ZNACZENIE
Mateusz Klempert, Wojtkuszki — historia majątku Kossakowskich na Litwie.
Mariusz Nowak, Zmierzch ekonomiczny Ordynacji Myszkowskiej margrabiów Wielopolskich w XIX—XX wieku.
Aneta A. Duda, Funkcjonowanie ordynacji ołyckiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku.

 

Skip to content