facebook twitter

Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX w. Wielkie rody. Procesy

25,00 

Rok wydania:
2017

Oprawa: miękka
Stron: 308
Wymiary: 226×156
ISBN 978-83-65171-74-0

Nakład został wyczerpany

Kategoria:

Opis

Publikacja wydana po konferencji naukowej, która odbyła się we wrzesniu 2016 r. w Tarnobrzegu-Dzikowie, w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, pod ogólnym tytułem „Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich XVI–XX wieku. Rozkwit – dzialalność – upadek – tradycja i pamięć”.

W książce ukazały się artykuły:

Norbert Kasparek, Genius loci – o fenomenie Tarnobrzega, zamiast Wstępu.

WIELKIE RODY

Jerzy Skrzypczak, Mieleccy herbu Gryf — panowie na Mielcu i okolicy. Wzrost znaczenia — świetność — upadek.

Jacek Pielas, Załuscy herbu Junosza w XVII wieku. Geneza potęgi rodu w kolejnym stuleciu.

Aleksandra Skrzypietz, Plany małżeńskie Sobieskich jako wyraz pozycji rodu – marzenia i rzeczywistość.

Małgorzata Durbas, Narodziny i zmierzch wielkości rodu Leszczyńskich do 1737 roku.

Anna Leśniczuk, Kuczyńscy na Korczewie (1712—1858).

Agata Muszyńska, 0 interesach miłości oznaymuie Waszej Książęcej Mości… Zabiegi małżeńskie jako przedsięwzięcie rodzinne na przykładzie rodu Radziwiłłów w czasach saskich.

Krzysztof Sacała, Korniaktowie. Rozkwit – działalność – upadek w świetle genealogii rodu.

Dobromiła Rzyska-Laube, Pamięć o kresowych rodach Radziwiłłów, Pociejów i Sołtanów w Pomorskim Waplewie Wielkim hrabiów Sierakowskich, niegdyś i obecnie.

Dariusz Nawrot, Litewska magnateria i Napoleon w 1812 roku.

Paweł Gad, Zachęcając do tego myślistwa… – królewska pasja nieświeskich Radziwiłłów.

Adrianna Szczerba, Zainteresowania archeologiczne w rodzinie Tyszkiewiczów z linii litewskiej i białoruskiej.

Tadeusz Zych, Polityczna, społeczna i gospodarcza rola arystokracji polskiej w XIX i XX wieku na przykładzie rodziny Tarnowskich z Dzikowa.

Tadeusz Srogosz, Arystokraci czy nuworysze? Deficyt pozycji społecznej Stempkowskich.

Włodzimierz Moch, Kulturotwórcza działalność rodu Zdziechowskich.

PROCESY

Zofia Sawaniewska-Mochowa, Wybory tożsamościowe i językowe potomków ziemian z Litwy Kowieńskiej w świetle narracji biograficznej.

Agnieszka Pawłowska-Kubik, Mechanizmy budowania pamięci o rodzie na przykładzie pamiętników Zbigniewa i Jerzego Ossolińskich.

Skip to content