facebook twitter

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega pt. „Tarnobrzeg. Z Leliwą ku siarce” – sala 3, realizowanej z udziałem środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie Działań Muzealnych„.

 

 

Informacja z otwarcia kopert: plik PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: plik PDF

 

Termin składania ofert: 30 września 2019 r. do godz. 14.00

Zaproszenie do składania ofert:Plik PDF

 

Do pobrania


Oferta cenowa

Aranżacja

Rysunki

Wzór umowy

Skip to content