facebook twitter
Oprócz dynastii Piastów, na części terenów dzisiejszej Polski panowała jeszcze jedna rodzima dynastia – Gryfitów. Rządziła Księstwem Pomorskim podobnie jak Piastowie – niemal pół tysiąca lat, wygasła w tym samym co i oni wieku XVII. Niestety, od czasów jagiellońskich polityka polska skierowała się na wschód, a luteranizm jaki zdominował księstwo pomorskie rozluźniły naturalne więzy i sprawiły, że Pomorze Zachodnie ze Szczecinem zostało związane z Polską dopiero w wyniku II wojny światowej.
Dzieje Gryfitów i ich państwa są doprawdy fascynujące, ale nieznane Polakom, którzy nadal patrzą w kierunku utraconych kresów wschodnich… Tymczasem historia Gryfitów i ich państwa jest niezmiernie ciekawa, toteż będzie można ją poznać podczas najbliższego Czwartkowego Wieczoru Zamkowego 20 lutego b.r. o godz.17.30.
Na wykład ZAMKI KSIĄŻĄT POMORSKICH do Pokoju Czerwonego Muzeum – Zamku Tarnowskich w Dzikowie zaprasza dr Adam Wójcik
Skip to content