Zamówienia publiczne

Usługi ochrony fizycznej stałej i doraźnej…

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega: „Usługi ochrony fizycznej stałej i doraźnej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemu monitorowania kamer CCTV i systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy”

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty – plik PDF

Informację z otwarcia ofert


Informacja z otwarcia ofert – plik PDF

Do pobrania


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pozostałe załączniki  (załączniki zostały spakowane programem 7-ZIP)