facebook twitter

26 kwietnia w dzikowskim zamku odbyło się Walne Zebranie Związku Muzeów Małopolskich. Stowarzyszenie to, działające od dwudziestu lat, skupia muzea z terenu historycznej Małopolski z województw małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Celem jego działania jest wymiana doświadczeń, pomoc w organizacji wystaw, opiniowanie powstających aktów prawnych związanych z działalnością muzeów, opiniowanie kandydatów na dyrektorów muzeów w przypadku konkursów na te stanowiska.
Zebranie dokonało podsumowania minionej kadencji, wybrało też nowe władze stowarzyszenia. Prezesem ZMM został wybrany Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie; do nowego Zarządu wszedł dyrektor MHMT Adam Wójcik.

Skip to content