facebook twitter
Muzeum nasze wzbogaciło się o kolejny wspaniały dar. Jest nim XVII (?) wieczny olejny obraz anonimowego twórcy malowany na desce przedstawiający scenę Ukrzyżowania, ze stojącymi pod krzyżem: Maryją, Marią Magdaleną i św. Janem. Ofiarodawczynią dzieła jest Pani Zofia Cybulska, powiązana rodzinnie z Tarnowskimi.
Dzieło anonimowego artysty cechowego jest dość wiernym powtórzeniem kompozycji weneckiego manierysty Giuseppe Porty zwanego Salviati, przedstawionej na drzeworycie z 1556 roku.
Twórca obrazu zastosował szereg rozwiązań charakterystycznych dla sztuki manieryzmu i wczesnego baroku: egzaltowaną gestykulację i mimikę, bujny układ fałd szat, wyraziste plamy barwne, wreszcie przydał scenie dramatyzmu piętrząc skłębione obłoki. Nieznany malarz wzbogacił kreację Porty o złocone nimby oraz gwiazdy na szacie Maryi, co wraz z dekoracyjnym posługiwaniem się konturami przysporzyło pracy elegancji.
W tle kilkoma pociągnięciami pędzla zasugerowane zostały zarysy Jerozolimy z owalnym budynkiem w prawej części pola obrazowego – być może Rotundą Anastasis, a także wprowadzono dość umowny pejzaż. Niewielki format dzieła pozwala wnioskować, że powstał on z myślą o szlacheckim pokoju lub kaplicy, służąc prywatnej dewocji.
„Grupę Ukrzyżowania” uznać należy za cenny (i nie pozbawiony uroku) przykład sztuki religijnej XVII wieku, ukazujący proces adaptacji zagranicznych wzorców graficznych do potrzeb twórcy prowincjonalnego. Wedle przekazów rodzinnych Ofiarodawczyni, obraz wisiał w Dzikowie w pokoju Stanisława Tarnowskiego.
Serdecznie dziękujemy za ten wspaniały dar.
­
Skip to content