facebook twitter

W sobotę, 27 lutego Muzeum zainaugurowało pierwszą edycję muzycznych spotkań w tarnobrzeskim zamku pn. „Muzyka z energią”.  Partnerem – głównym sponsorem muzycznych spotkań jest Enea Elektrownia Połaniec, natomiast patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tarnobrzega. Celem przedsięwzięcia jest krzewienie wśród lokalnej społeczności wysokiej kultury muzycznej, popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego, a także integracja środowiska lokalnego. Podczas koncertu publiczność miała możliwość wysłuchania kompozycji polskich przedwojennych twórców w mistrzowskim wykonaniu: Piotra Rodowicza – kontrabas, Tomasza Grzegorskiego – saksofon, Patryka Dobosza – perkusja i Wawrzyńca Praska – fortepian. Muzycy wykonali utwory z płyty „Zapomniani kompozytorzy”.

Tarnobrzeskie Muzeum serdecznie dziękuje Enei Elektrowni Połaniec za jej mecenat.

Fot. Andrzej Busz

Skip to content