facebook twitter

Stanisław Baj

rodził się w 1953 roku  w Dołhobrodach na Podlasiu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1972–1978), pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1982 r. jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, jako prof. zwyczajny. W latach 2006–2013 prorektor do spraw studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.

Baj uważany jest za jednego z najciekawszych kontynuatorów tradycji polskiego malarstwa realistycznego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół wsi podlaskiej i jej mieszkańców. Jednym z ważnych tematów malarskich artysty jest nostalgiczny pejzaż rzeki Bug uchwyconej na jego obrazach od kilkudziesięciu lat.

Tytuł: Rzeka Bug
Data: 2014

Wróć…

Skip to content