facebook twitter

Tadeusz Błoński

urodził się w 1947 w Przemyślu. Studia artystyczne ukończył na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1972 r. Dyplom pod kierunkiem prof. Zbigniewa Chudzikiewicza. W latach 1977–1988 prowadził zajęcia w Koszycach, w filii Instytutu Rozwoju Technicznego i Informacji w Pradze i był pracownikiem naukowym zatrudnionym na stanowisku kierownika Oddziału Atelier Wzornictwa. Od 2007 r. pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2011 r. otrzymał nominację profesorską od Prezydenta RP. Aktywnie działa w różnych dziedzinach sztuki wizualnej takich jak malarstwo, rzeźba, rysunek, fotografia, instalacja i design. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych i grupowych w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się w krajowych i zagranicznych zbiorach państwowych i prywatnych. Jest współzałożycielem Organizacji Polonijnej „Klub Polski” Stowarzyszenie Polaków i ich przyjaciół na Słowacji, która powstała w 1994 r.

Tytuł: Chodziłem, upadłem, wstałem
Data:

 

WRÓĆ…

 

Skip to content