facebook twitter

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega pt. „Tarnobrzeg. Z Leliwą ku siarce” – sale 3 i 4, realizowanego z udziałem środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie Działań Muzealnych”.

Termin składania ofert: 9 września 2019 r. do godz. 14.00

Zaproszenie do składania ofert: Plik PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego: Plik PDF

DO POBRANIA


Oferta cenowa

Aranżacja

Rysunki

Wzór umowy

Skip to content