facebook twitter

Edward Syty

urodził się w 1960 w Tarnogrodzie. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1987 r. w pracowni profesorów Stanisława Rodzińskiego i Zbyluta Grzywacza na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu studiów był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora (ASP Kraków), sześć lat później, na ASP we Wrocławiu – doktora habilitowanego. Tytuł profesora został mu nadany w 2014 r. W latach 1998-2001 pełnił funkcję kierownika katedry malarstwa, a w latach 2003-2008 kierownika katedry rysunku w Instytucie Sztuki UO. Obecnie prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Tytuł: 
Data:

WRÓĆ…

Skip to content