facebook twitter

Marian Waldemar Kuczma

urodził się w 1967 roku w Sanoku. W latach 1988-93 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1993 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Józefa Hałasa i prof. Mieczysława Zdanowicza. Jest profesorem nadzwyczajnym na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obecnie prowadzi  pracownię dyplomującą z malarstwa.

O swoim malarstwie mówi: Niestrudzenie podejmuję trudny dialog z obrazem, z moim ukochanym malarstwem, w którym wartością nadrzędną jest dla mnie, uczciwość wobec własnej pracy, a co za tym idzie uczciwość wobec siebie. Determinuje ona wszelkie moje poczynania jako człowieka, malarza i dydaktyka. Cały proces odbywa się na płaszczyźnie obrazu, która – dzięki malarstwu staje się nieokreślona i jest nośnikiem wielu wymiarów. W obliczu owej płaszczyzny analizuję i eksperymentuję wartość dla mnie najwyższą – kolor. Wszystkie elementy plastyczne obrazu podporządkowuję jego archetypicznemu działaniu.

Tytuł: Czerwcowy poranek, Pierwsza księga Samuela
Data:

 

WRÓĆ…

Skip to content