facebook twitter

Podczas prac remontowych zamku dzikowskiego natrafiono na dawno już wycofane z biblioteki Szkoły Rolniczej książki. Były to w przeważającej mierze wydawnictwa propagandowe z lat 40-tych i 50-tych. Uwagę pracowników Muzeum przyciągnęły karty biblioteczne tych książek, pół wieku temu wykonane z… kart katalogu dawnych zbiorów opracowanych i pisanych ręcznie przez dr Michała Marczaka.
Karty te o wymiarach 20 x 25 cm, przez bibliotekarzy szkolnych były pocięte na cztery mniejsze – na niezapisanym odwrocie wpisywali oni ręcznie podstawowe dane bibliograficzne książki do jakiej kartę zakładano i „podziałkę” do odnotowywania kolejnych wypożyczeń. Z tych pociętych kart Marczaka udało się złożyć w całości jedynie cztery – pozostałe są „zdekompletowane”. Mimo to znalezisko ma dużą wartość historyczną i poznawczą. Dotychczas sądzono, że katalogi sporządzone przez M.Marczaka nie zachowały się (pierwszy ich komplet spłonął w pożarze zamku w 1927 roku). Odnalezione fragmenty (jak i te, z których złożono całe karty) są swoistą ilustracją warsztatu pracy wieloletniego opiekuna zbiorów dzikowskich.

Skip to content