facebook twitter

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi ochrony fizycznej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemumonitorowania kamer CCTV i systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy”

Skip to content